Specjalizacje

Specjalizujemy się w sprawach karnych, karnych-gospodarczych, o wypadki drogowe oraz błędy medyczne. Zespół naszej kancelarii prowadzi także sprawy cywilne, w tym procesy gospodarcze, w zakresie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody i zadośćuczynienie, a także reprezentuje klientów w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

Specjalizacje Wolfowicz Wende Biedulski
Prawo KarneWypadki DrogoweSprawy Karne-GospodarczeBłędy MedycznePrawo CywilneSprawy Cywilne-GospodarczeOdszkodowania

Prawo Karne

Reprezentujemy interesy prawne stron postępowania karnego, na każdym jego etapie poczynając od postępowania przygotowawczego, przez postępowanie sądowe przed Sądami I i II instancji, postępowanie kasacyjne oraz postępowanie wykonawcze. Czytaj dalej