Tadeusz Wolfowicz

Tadeusz Wolfowicz

Adwokat, obrońca i pełnomocnik w sprawach karnych, wykładowca prawa karnego materialnego i procesowego.

Specjalizuje się w prawie karnym, w tym sprawach związanych z wypadkami drogowymi oraz o błędy medyczne.

Od ponad 40 lat występuje w roli obrońcy i pełnomocnika w wielu głośnych procesach karnych.

Jakub Wende

Jakub Wende

Adwokat, obrońca i pełnomocnik w sprawach karnych, wykładowca prawa karnego materialnego i procesowego. Specjalizuje się w sprawach karnych, w tym o wypadki komunikacyjne, karnych-gospodarczych oraz o błędy medyczne.

Były sędzia Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Obecnie członek Naczelnej Rady Adwokackiej.

Od ponad 20 lat jest obrońcą i pełnomocnikiem w wielu skomplikowanych procesach karnych oraz doświadczonym negocjatorem.

Biegle włada językiem angielskim i francuskim.

Błażej Biedulski

Błażej Biedulski

Adwokat, obrońca i pełnomocnik w sprawach karnych. Specjalizuje się w sprawach karnych, w szczególności gospodarczych, skarbowych, w tym sprawach związanych z uszczupleniem należności Skarbu Państwa. Reprezentuje strony postępowania karnego także w sprawach o wypadki drogowe.

Od ponad 10 lat występuje jako obrońca i pełnomocnik w wielu skomplikowanych sprawach karnych.

Biegle włada językiem angielskim.

Pozostali członkowie zespołu

Łukasz Węgier

Adwokat, pełnomocnik w sprawach karnych i cywilnych, w tym związanych z dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień pozostających w związku z przestępstwem.

Urszula Siergiejczyk

Kierownik sekretariatu. Do Jej zadań należy: organizacja i koordynacja pracy sekretariatu oraz bieżące wsparcie adwokatów.

Karolina Łagocka-Zielenkiewicz

Aplikantka adwokacka. Odpowiedzialna za wsparcie adwokatów tworzących zespół kancelarii. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.