Tadeusz Wolfowicz

Tadeusz Wolfowicz

Adwokat, obrońca i pełnomocnik w sprawach karnych, wykładowca prawa karnego materialnego i procesowego.

Specjalizuje się w prawie karnym, w tym sprawach związanych z wypadkami drogowymi oraz o błędy medyczne.

Od ponad 40 lat występuje w roli obrońcy i pełnomocnika w wielu głośnych procesach karnych.

Jakub Wende

Jakub Wende

Adwokat, obrońca i pełnomocnik w sprawach karnych, wykładowca prawa karnego materialnego i procesowego. Specjalizuje się w sprawach karnych, w tym o wypadki komunikacyjne, karnych-gospodarczych oraz o błędy medyczne.

Były sędzia Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Obecnie członek Naczelnej Rady Adwokackiej.

Od ponad 20 lat jest obrońcą i pełnomocnikiem w wielu skomplikowanych procesach karnych oraz doświadczonym negocjatorem.

Biegle włada językiem angielskim i francuskim.

Błażej Biedulski

Błażej Biedulski

Adwokat, obrońca i pełnomocnik w sprawach karnych. Specjalizuje się w sprawach karnych gospodarczych, o wypadki drogowe oraz dochodzeniu roszczeń z tym związanych.

Od ponad 12 lat jest obrońcą i pełnomocnikiem w sprawach karnych.

Biegle włada językiem angielskim.

Pozostali członkowie zespołu

Łukasz Węgier

Adwokat, pełnomocnik w sprawach karnych i cywilnych, w tym związanych z dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień pozostających w związku z przestępstwem.

Urszula Siergiejczyk

Kierownik sekretariatu. Do Jej zadań należy: organizacja i koordynacja pracy sekretariatu oraz bieżące wsparcie adwokatów.

Nina Manista

Aplikantka adwokacka. Odpowiedzialna za wsparcie adwokatów tworzących zespół kancelarii. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

Julia Zalewska

Praktykantka. Odpowiedzialna za wsparcie adwokatów tworzących zespół kancelarii. Studentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.